Kāpēc Montessori skola "Pētnieki" ir īpaša?

-       Tā ir progresīva, mūsdienu bērnu vajadzībām piemērota metode, kas aizvien plašāk tiek pielietota daudzās pasaules valstīs;

-       Bērni apgūst sākumskolas programmu, taču dara to savādāk nekā tradicionālajās skolās. Skolā nav tradicionālo zvanu un stingri noteikti stundu laiki. Bērni strādā individuāli vai nelielās grupās, sekojot savām mācību vajadzībām un ritmam.

-       Katram bērnam tiek izstrādāts individuāls mācību plāns dienai vai nedēļai, un bērns patstāvīgi organizē savu darbu saskaņā ar to.

-       Matemātika un dabaszinības tiek apgūtas padziļināti. Papildus bērni apgūst vēstures un ģeogrāfijas pamatus, kā arī angļu valodu no 1.klases.

-       Bērni var uzturēties skolā, mācīties, radoši darboties un pilnvērtīgi pavadīt laiku līdz plkst.18:00.

-       Dienas gaitā ir paredzēts laiks aktivitātēm un pastaigām svaigā gaisā.

-       Skolēniem ir iespēja apmeklēt šādas papildus nodarbības.

-       Regulāri tiek organizētas ekskursijas uz muzejiem, ražotnēm un citām interesantām vietām.

-       Skolā strādā pieredzējuši, aizrautīgi, radoši un mūsdienīgi domājoši skolotāji.

-       Skolā ir mājīga un draudzīga vide, kur katrs bērns tiek uztverts kā personība.