Vērošanas un praktiskās prakses uzdevumi.

Kursa prakse nozīmē 50 darba stundas, no kurām 25 stundas tiek atvēlētas tiešai vērošanai, un otras 25 stundas praktiskam darbam bērnu grupā.

Kursants pats izvēlas grupu savai praksei un arī atbildīgo skolotāju - mentoru. Prakses stundu sadalījums pa dienām un nedēļām notiek pēc savstarpējas vienošanās. Prakses uzdevumi tiek protokolēti un iesniedzami kursa vadītājiem apstiprināšanai. Skolotāja/s, kurš veic mentora pienākumus ir beidzis Montessori pedagoģijas kursu un ir vismaz viena gada darba pieredze šajā jomā . Skolotāju kā studentu mentoru apstiprina abi kursa vadītāji (Jūlija un Sandra). Atļaujai ir jābūt saņemtai pirms kursants uzsāk praksi pie attiecīgā mentora.

Mentori uzraksta nelielu iepazīšanās veidlapu, lai kursanti varētu ar to iepazīties pirms prakses uzsākšanas. Mentora pienākumos ietilpst saskaņot ar kursantu prakses laikus, pārlasīt vērošanas protokolus un kopā izrunāt tos, ka arī dot konkrētus praktiskos uzdevumus, ievērojot arī studenta intereses. Mentors un students atrod kopīgu laiku katru prakses dienu savu uzdevumu un rezultātu apspriešanai.

Vērošanas uzdevumi (25 st):

 1. Viena vai divu bērnu vērošana Montessori aktivitāšu laikā. Koncentrēšanās līknes zīmēšana (min 2x 2,5st = 5st)
 2. Montessori skolotāja/as darba vērošana (šo izlaboju, lai visiem uzdevumiem ir vienots valodas stils J). (min 2x 2,5st = 5st)
 3. Grupas kopējā darba vērošana. (min 2,5st)
 4. Bērnu novērošana to sociālajās attiecībās. Kontaktu kartes zīmēšana. (min 2,5 st)
 5. Noteiktas sagatavotās vides zonu vai dažu Montessori materiālu pielietošanas vērojums. (min 2,5 st)
 6. Brīva izvēle vērojumam. (atlikušās stundas apm 7,5)

Novērošanas protokola sastāvdaļas:

 1. Novērošanas vietas apraksts, kas ietver –
 • Iestādes tips (pirmsskola, skola, cita veida organizēta grupa)
 • Atrašanās vieta (valsts, pilsēta, ciems)
 • Bērnu skaits, vecums, dzimums
 • Pieaugušie, kas strādā grupā, to skaits, profesija, darba laiki
 • Iestādes darba laiki
 1. Novērošanas sākuma un beigu laiks.
 2. Dienas laika apstākļi.
 3. Vērotāja pašsajūta novērošanas sākumā.
 4. Novērošanas uzdevums.
 5. Pieraksti savus vērojumus, reizē fiksējot laika intervālus!
 6. Vērotāja pašsajūtas novērojuma laikā.
 7. Kopsavilkums par redzēto.
 8. Detalizēta analīze un reflekcija.
 9. Ieteikumi vai darbības plāns turpmākai pedagoģiskai darbībai, attiecinot tos uz sevi, t.i. ko kursants darītu noteiktā situācijā.

Praktiskās prakses uzdevumi (25 st)

 1. Individuālas prezentācijas.
 2. Nelielu grupu prezentācijas.
 3. Lielā grupas prezentācija.

Literatūra:

Maria Montessori, ”Montessori Method I ­- Spontaneous Activity in Education”, chapter III „My Contribution to Experimental Science”.

Paul Epstein, An Observer’s Noteboook, Learning from Children with the Observation C.O.R.E.