Pētnieku darbnīcas komanda

Mūsu Montessori pirmsskolā un sākumskolā strādā pedagogi ar augstāko pedagoģisko izglītību un atbilstošu Montessori pedagoģisko izglītību.

Lasīt tālāk ...
Mūsu misija - sekmēt katra bērna intelektuālā un emocionālā potenciāla pilnīgu attīstību.
„Izcila skolotāja noslēpums ir prasme katra bērna inteliģenci uztvert kā auglīgu augsni, kurā skolotājs var iesēt mācīšanās sēklas, kas uzplauks zem bērna izdomas kvēlojošās saules. Skolotāja mērķis nav bērnam tikai kaut ko paskaidrot vai, vēl jo mazāk, likt iemācīties no galvas, skolotāja uzdevums ir saviļņot audzēkņa iztēli tā, lai atraisītu viņa attīstību, sasniedzot maksimālās bērna iespējas.” – Marija Montesori.
Lasīt tālāk ...